На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ Делта Мебел Груп” ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване на автоматизирана линия за производство на врати - 1 бр.

                      
  Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). 

   

  Краен срок за подаване на оферти 09.01.2018 г. – 00:00 ч.

  Документите, необходими за кандидатстване, може да свалите от следния линк:

   https://www.dmgmebel.com/upload/userfiles/files/documentacia.rar